Vizsgák

„Kisérettségi”

Iskolánkban kisérettségi vizsgát szervezünk, az érettségi vizsgára való eredményes felkészítés, illetve felkészülés céljából. Ezek tartalmukban és lebonyolításukban az érettségi vizsgához hasonlóak. Az itt szerzett érdemjegy súlyozottan számít be a tanév végi osztályzatba. A vizsgák témaköreit, illetve tételeit a szaktanárnak a tanulókkal október végéig ismertetnie kell.

Az elmulasztott kisérettségi vizsgát pótolni kell, ellenkező esetben a tanuló az adott tantárgy(ak)ból javítóvizsgát köteles tenni (egy tanévben a jelenlegi rendelkezések szerint csak három tantárgyból lehet javítóvizsgát tenni! Több tantárgy esetén ez automatikusan évismétlést jelent!)

a, Nyelvi kisérettségi 10. évfolyam

Egy választható idegen nyelv (angol, német, olasz), mely választás határideje szeptember vége. A nyelvi kisérettségi szóbeli vizsga, az iskola munkaterve szerint meghatározott időpontban.

Az értékelés az alábbi százalékhatárok szerint történik:

85 – 100 %      jeles

70 – 84 %        jó

55 – 69 %        közepes

40– 54 %         elégséges

0 – 39 %          elégtelen

 

b, Kisérettségi 11. évfolyam

  1. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből kötelesek a tanulók kisérettségi vizsgát tenni.

Tantárgy

Írásbeli

Szóbeli

Magyar nyelv és irodalom

x

x

Matematika

x

 

Történelem

x

x

A kisérettségi időpontjai az iskola munkaterve szerint meghatározott időpontban kerül megtartásra.

Az értékelés az alábbi százalékhatárok szerint történik:

80 – 100 %      jeles

60 – 79 %        jó

40 – 59 %        közepes

25 – 39%         elégséges

0 – 24 %          elégtelen

Címünk

2230, Gyömrő

Szent István út 69-71.

Email

titkarsag@telgisz.hu

Telefon

+36/29 330-055