Tanulmány területek

Iskolánk képzési formája

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

Telephelykód:001

Képzési forma

Tagozatkód

Emelt angol

0002

Humán

0003

Általános

0001

Sport

0004

Honvéd kadét

0005

 

Ezen képzési formán belül különböző tanulmányi területek közül választhatnak a hozzánk jelentkező tanulók. A meghirdetett tanulmányi területek közül van amelyik vegyes osztállyal indul, a jelentkezők számától függően.

0001 kód: Általános tantervű gimnáziumi osztály

Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik nem tudják eldönteni milyen irányú az érdeklődésük, illetve szeretnének e továbbtanulni felsőoktatási intézménybe.

0002 kód: Emelt óraszámú angolos osztály

Ebben az osztályban tanulóink az angol nyelvet heti 5 órában tanulják 9-10. évfolyamon. Ez az óraszám lehetőséget nyújt a mielőbbi középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez, vagy az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letételéhez. Természetesen 11-12.évfolyamon a tantervi órák felett még fakultácós tantárgyként is választhatják az angol nyelvet.

0003 kód: Emelt óraszámú humán osztály

Olyan tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt.  Itt emelt óraszámban tanulhatják ezeket a tantárgyakat. Ez segítséget nyújt az emelt szintű érettségi letételéhez. Több felsőoktatási intézmény is kéri ezeknek a tantárgyaknak az emelt szintű érettségi vizsgáját.

0004 kód: Sportolói osztály

Az ide járó tanulóknak nincsenek szakmai óráik. Sportolóinkat abban tudjuk támogatni, hogy az érettségire való felkészítés mellett lehetőséget biztosítunk számukra, hogy edzéseiken, mérkőzéseiken, versenyeiken részt tudjanak venni még akkor is, ha az iskola időben van. Hiányzásaik igazolt hiányzások. Természetesen a tananyagot pótolniuk kell, de ehhez is nyújtunk segítséget. A számonkéréseket pótolniuk kell, ha szükséges egyénileg egyeztetnek pedagógusaikkal az időpontjukról. A tanulmányaik megszerzése mellett fontos számunkra a sportágaikban való eredményességük is.

0005 kód: Honvéd kadét osztály

A 2024-25-ös tanévben kerül bevezetésre felmenő rendszerben. Az ide jelentkező tanulók a honvédelmi alapismeretek tantárgyat fogják tanulni 9-12. évfolyamon. Amelyből érettségi vizsgát is tehetnek. Ez lehetőséget ad azoknak a tanulóknak, akik szeretnének továbbtanulni, vagy katonai pályát szeretnének választani.

 

Gimnáziumunkban belügyi rendészeti ismeretek (közismereti tantárgy) tantárgyat is választhatnak diákjaink. Amelyet fakultációban tanulnak 11-12. évfolyamon heti 4 órában. Ebből a tantárgyból is tehető közép és emelt szintű érettségi vizsga is.

 

 

 

Címünk

2230, Gyömrő

Szent István út 69-71.

Email

titkarsag@telgisz.hu

Telefon

+36/29 330-055